Litt om skulen vår:

Valderøy barneskule
Valderhaug
6050 Valderøya

Sentralbord: 7018 9110

E-post: karlon@skule.giske.no
Rektor:
Karl-Olav Nedregotten
Tlf: 70189111


Leiar SFO:
Ingrid Eltvik
E-post:
sfovalderoyb@gmail.com
Tlf:             70189112
Mobil:        99153222  


"MOBILSKOLE"

Slik bruker du Mobilskole: Om du t.d. har eit barni klasse 4A sender du SMS til kontaktlæraren f.eks. slik:
VBS 4A Per er sjuk i dag. Helsing Lise  til tlf.nr. 03686


Valderøy barneskule ligg i  Giske kommune, utanfor Ålesund. På skulen vår er vi no 325 elevar fordelt på 14 klasser. Vi er over 50 vaksne - lærarar, assistentar, reinhaldarar, vaktkmeister og kontorpersonale. Saman med dei andre skulane i Giske er vi knytt til "Trivselsprogrammet". Valde elevar er leikeleiarar for dei andre i friminutta. http://www.trivselsleder.no/

l-dsc06516.jpg
Vi ønskjer alle ein god sommar. Første skuledag er måndag 18. august.

Nyhende:

lag.jpg

7.trinn mot lærarane

Det vart ein spennande kamp mellom 7.trinn og lærarane siste skuledagen.
20.06.2014

8.jpg

Bilete frå fellessamlinga fredag 13. juni


Les meir »   13.06.2014

l-img_3574.jpg

4. klasse på jernalderdag på Godøya

Onsdag 4.juni var 4.trinnselevar frå Vigra, Godøy, Giske og Valderøya samla på Godøy kystmuseum til jernalderdag.
Elevane var inndelt i ulike grupper og fekk vere med på 5 ulike stasjonar.
Les meir »   13.06.2014

5.jpg

Bilete frå aktivitetsdagen


Les meir »   05.06.2014

sykkel.jpg

Viktige aktivitetar om våren

Det har dei seinare åra blitt ein tendens til at foreldre vil ta barna ut av skulen for å reise på ferie. I somme tilfelle er dette naturleg, fordi foreldra jobber i ein turnus. Andre gongar er det på grunn av billegare sydenturer.
Les meir »   04.06.2014

DSC00359.jpg

Feiring av grunnlovsjubileet

Norskgruppa har jobba med grunnlovsjubileet. Det er 200 år sidan Noreg fekk sin eigen grunnlov. Derfor feirer vi 17. mai kvart år, og i år blir det ekstra stor feiring.
Les meir »   15.05.2014

DSC00583.jpg

Elevar på skulen er med på hoppetau-aksjonen "Hopp for hjartet".

I Veke 19 og 20 er fleire klassar med på hoppetau-aksjonen "Hopp for hjartet", der målet er å få barna i fysisk aktivitet. Kvar dag skal dei skrive opp kor mange minutt dei har hoppa. Det er Nasjonalforeningen for folkehelse som står bak aksjonen.
Les meir »   05.05.2014

Skjermbilde fug.jpg

Ny rettleiar om barn i sosiale media

- På foreldremøte og andre stader der FUG held foredrag, kjem det ofte spørsmål om nettvett, dataspel og digital mobbing. Særleg er nettmobbing eit tema foreldra bekymrar seg for. Og dei er usikre på kva barna eigentleg held på med i den digitale verda, seier nestleiar i FUG, Christian Hellevang.
Les meir »   02.05.2014

RSS

Visjon:

 

Læringsplattform:

E-post:KLIKK HER:
(skriv giskekom først)

Helpdesk

ROM

Kurs heimesida